//////

postheadericon BOOM HOTELOWY

zylaki_3287191

Boom hotelowy w Libanie, Singapurze, Japonii i jeszcze w dwóch, trzech państwach azjatyckich nie wpłynął w więk­szym stopniu na zmianę w tym zakresie na terenie Azji jako ca­łości. Zewnętrzne połączenia turystyczne Azji odbywają się przede wszystkim za pośrednictwem transportu lotniczego. Większość lo­tów wykonują samoloty międzynarodowych towarzystw lotni­czych, a jedynie niewielką część samoloty towarzystw, należą­cych do państw azjatyckich. Coraz bardziej popularne stają się czarterowe przewozy turystów. Zwiększa się sieć linii lotniczych łącząca kraje Azji z socjalistycznymi krajami Europy.

postheadericon NA TERENIE KRAJU

pobrane (1)

Na terenie kraju znajduje się ponad 6OO campingów w których jednocześnie może nocować ponad 100 tys. osób. Liczba miejsc w hotelach w roku 1967 wynosiła 60 tys. Organizuje się specjal­ne- wycieczki, jak np. „Dania farmerska”, „Kraj Hansa Christa- na Andersena”, „Bajeczna podróż” i inne, oraz zwiedzanie zamku w Helsingór, miejscu akcji Hamleta W. Szekspira. Zbudowano solaria, w których.jrains talowano tzw. sztuczne słońca, znajdują się one zwykle przy  turystycznych i umożli­wiają turystom „opalanie., się^w.sztucznych promieniacłi ultrafioletowyh identycznych^jak promienie słońca w krajach połud­niowej Europy.

postheadericon MASOWA TURYSTYKA

pobrane (2)

Począwszy od roku 1965 Dania miała do­datnie saldo bilansu turystycznego, jednak wydatki obywateli duńskich za granicą znacznie wzrosły i obecnie dodatnie saldo bi­lansu turystycznego jest niewielkie. W roku 1970 wpływy z tu­rystyki zagranicznej w Danii wyniosły 314 min dolarów, a wy­datki Duńczyków za granicą 273 min dolarów. Turystyka zajmu­je trzecie-czwarte miejsce wśród gałęzi eksportowych. W latach 60-tych tylko dochody z eksportu produktów żywnościowych, maszyn i środków transportu były wyższe od wpływów z turys­tyki. Na 4,7 min ludności Danii, co roku wyjeżdża na wypoczy­nek za granicę ok. 900 tys. osób. Na 500 tys. Duńczyków wyjeż­dżających do krajów nieskandynawskich, 450 tys. kieruje się w region Morza Śródziemnego (Hiszpania, Włochy, Jugosławia i in.). Taka masowa turystyka stała się możliwa dzięki tanim wy­cieczkom czarterowym.

postheadericon FINLANDIA

trolls-road-6-.1000

Finlandia to kraj tysiąca jezior i zdumiewającego piękna północnej przyrody. Liczba’ turystów zagranicznych, odwiedzają­cych ten kraj systematycznie rośnie. W roku 1938 w Finlandii zarejestrowano 94 tys.: gości zagranicznych, w roku 1946 — 45    tys., w roku 1952, kiedy w Helsinkach odbywały się igrzyska olimpijskie, 144 tys., w roku 1962 — 500 tys., a od roku 1968 po­nad 1 min (w 1970 r. 1,5 min osób). Ponad połowa gości, zagra­nicznych przypada na obywateli Szwecji. Następne miejsca zaj­mują obywatele z RFN (200 tys. osób), Norwedzy (70-r80 tys.) i Amerykanie (50 tys.).  Około 17 tys. km dróg Finlandii ma asfaltowo-betonowe’lub asfaltowe pokrycie, toteż 75%> turystów ,zagranicznych -.stanowią turyści zmotoryzowani.

postheadericon WYCIECZKI TURYSTYCZNE

W warunkach, kiedy w wielu regionach świata kapitalistycz­na „cywilizacja” niszczy przyrodę, mieszkańcy wielkich miast starają się w czasie urlopu wyjechać tam gdzie przyroda zacho­wała jeszcze swoje pierwotne piękno. Do nielicznych takich miejsc na Ziemi należą obecnie regiony Północy. Wycieczki turystyczne na Północ cieszą-się,coraz,większym popytem. JKraje-półiinene, zaczęły budować dla turystów nowo- czesną bazę noclegową — hotele., pensjonaty, motele, campingi, bungalowy, domki dla myśliwych, rybaków, sportowców itd. Modernizowane są środki transportu i drogi. Organizowane są morskie wycieczki okrężne’, w rejony za kołem polarnym. połą- czone z jazdą psimi zaprzęgami, z polowaniem na ptactwo i zwie­rzynę.

postheadericon KRAJE EUROPY PÓŁNOCNEJ

Grupa krajów skandynawskich (Szwecja,„Norwegia, Dania), a także Finlandia, związane są ściśle ze sobą pod względem go­spodarczym, co rzutuje także na kontakty turystyczne. Rozwojo­wi stosunków turystycznych sprzyja bliskie^sąsiędztwo, trady- cyjne związki handlowe i komunikacyjne oraz pokrewieństwo językowe większości krajów tego regionu. Tradycyjne związki uwidoczniają się szczególnie w znacznej wzajemnej wymianie turystycznej, w coraz liczniejszych wyjaz­dach gospodarczych oraz po zakupy. Turystyka pomiędzy kra­jami skandynawskimi jest na „tyle powiązana wzajemnie, że dane o  przyjazdach turystów skandynawskich do różnych regionów świata zazwyczaj ujmowane są łącznie.

postheadericon ODWIEDZANE PRZEZ ZWIEDZAJĄCYCH

Liczni turyści odwiedzają Gandawę (zamek kasztelanów, katedra, mu­zeum archeologiczne), Brugię (słynna giełda, gotyckie kościoły, ratusz, hale targowe), Mons i inne miasta. Wielu turystów in­teresuje się miejscowościami, związanymi z imieniem legendar­nego bohatera utworu Charlesa de Costera — Dyla Sowizdrzała oraz pomnikiem upamiętniającym historyczną bitwę pod Waterloo. Belgia jest krajem o dużej gęstości zaludnienia, przy czym ponad 80o jej mieszkańców skupia się w miastach i osiedlach.   I tak w ro­ku 1967 z Belgii wyjechało za granicę 1,6 min osób, przy czym przeciętny okres pobytu za granicą – był stosunkowo długi wy­nosił 13,9 dnia. 18,2°/o wyjazdów wypadało na pokrewną języko­wo Francję.

postheadericon Tunezja

Wiesz, że wakacje się kończą, dlatego też musisz jak najszybciej wyjechać, bo kiedy to zrobisz jak nie teraz? Powinieneś jak najszybciej zastanowić się nad celem podróży i wyjechać. Z pewnością wspaniałym miejscem na takie ostatkowe wakacje będzie, ponieważ to kraj położony w północnej Afryce, więc pogoda tam nadal dopisuje, więc jeszcze zdążysz się opalić, jeżeli lubisz wypoczynek na plaży, to Tunezja również jest dla Ciebie, kraj ten leży nad morze śródziemnym, które jest niezwykle ciepłe i atrakcyjne, dlatego też warto się nad nie wybrać, więc nie czekaj tylko tam jedź jeżeli jeszcze masz urlop w pracy. Tunezja to kraj, który z pewnością powita Cię z otwartymi rękoma, dlatego też warto wybrać się do tej wspaniałej kultury i do tych ludzi, którzy z pewnością bardzo Ci się spodobają, bo są bardzo przyjaźni i życzliwi. Więc dłużej nie czekaj, bo to naprawdę ostatni dzwonek na jakiekolwiek wyjazdy, a Tunezja będzie naprawdę bardzo atrakcyjnym krajem dla Ciebie.

postheadericon Turcja na wakacje

Turcja to wspaniały kraj, który otwiera przed tobą wiele możliwości, dlatego naprawdę warto się do niego wybrać, bo z pewnością każdy będzie się tam świetnie bawił. Pewnie doskonale wiesz, że wielu turystów wybiera ten kraj jako swój cel podróży, dlatego Ty także powinieneś, bo warto spotkać na szlakach turystycznych ludzi z całego świata, którzy z pewnością przypadną Ci do gustu. Turcja to kraj z dostępem do morza, także możesz opalać się na plaży, a mimo kończącego się lata nadal jest tam wspaniała i piękna pogoda, bo to kraj o wspaniałym klimacie. Z pewnością w tym kraju będziesz się świetnie bawił, bo nie sposób się tam nudzić, dlatego jeżeli jeszcze masz urlop w pracy to powinieneś o tym pomyśleć. Turcja przyjmie Cię z otwartymi rękami, bo ludzie są tam życzliwi i gościnni, więc na pewno znajdziecie płaszczyznę porozumienia. Turcja to kraj w którym pełno jest atrakcji i na pewno będziesz z takiego wyjazdu w pełni zadowolony, ponieważ da Ci on wiele przeżyć i nie zapomnianych emocji.

postheadericon Egipskie hotele – jak wybrać najlepszy?

Hotele w Egipcie są bardzo zróżnicowane pod względem jakości oraz oferowanego komfortu pobytu. Dlatego też, zanim dokonamy wyboru, musimy się dobrze zastanowić, czego oczekiwać, by osiągnąć pełen sukces w działaniu. Oczywiście, możemy wybierać spośród hoteli mających trzy, cztery oraz pięć gwiazdek, ale to nie gwiazdki są najważniejsze, bo liczą się przede wszystkim realne warunki pobytu, jakie zagwarantowane nam będą tam na miejscu. Zwróćmy przede wszystkim uwagę na opis hotelu. Najlepsze to te, które mają własną, prywatną plażę, na którą wybrać się można w każdej chwili bez większych problemów. Warto jednak pamiętać o tym, że przyjrzeć się trzeba także opiniom, jakie hotelom wystawiają ci, którzy w nich byli. W przypadku egipskich obiektów, trzeba je sprawdzać bardzo dokładnie, ponieważ będą pomocne w ocenie prawdziwych warunkach, jakie są nam gwarantowane. Te, które są najlepsze, zyskują naprawdę dobre opinie od wszystkich gości i z całą pewnością warto na tę kwestię zwrócić uwagę.

postheadericon SPECYFICZNE CECHY ISLANDII

pobrane

Rozwój, turystyki w Islandii odznacza się-specyficznymi cecha­mi, odróżniającymi ją od innych krajów-europęjskich. Mimo sze­regu niesprzyjających dla rozwoju „przemysłu turystycznego czynników, jak: izolowane położenie kraju. zmięnna-pogoda-z sil­nymi wiatrami sztormami,mgłami, liczba znacznych miast Islandii udaje się przyjmować rocznie ponad 40 tys. turystów, zagranicz­nych (w 1971 r. 61 tys.). Dla kraju liczącego 200 tys. osób ma to duże znaczenie. Wpływy z turystyki zagranicznej w 1968 r, wy­niosły 3 min, a w 1969 r. 4 min dolarów [155]. Osiągnięcia Islandii w dziedzinie  turystyki^ związane -są – z  uni­kalną przyrodą .tego kraju.